Αποθηκάριος

Uden  Πλήρης απασχόληση  40 ώρα  Επιμελητεία 
€11,02
40 Ωρες την εβδομάδα
 • Κατοικία
 • Μεταφορά
 • Ασφάλιση υγείας
Ισχύουν

Η N2 People άρχισε πρόσφατα να αναζητά Αποθηκάριος.

Αποθηκάριος

Έχεις φυσική δύναμη, είσαι γενικότερα δυναμικό άτομο, σου αρέσει η καλή συνεργασία με τους συναδέλφους σου, τότε είσαι αυτός που ψάχνουμε.

Σαν αποθηκάριος θα αναλάβεις την φόρτωση και την εκφόρτωση των προϊόντων  το ποιοτικό έλεγχο και τη σωστή αποθήκευση και θα είσαι υπεύθυνος μαζί με τους συναδέλφους σου να λειτουργούν τα πάντα σωστά στην  αποθήκη.

Προσόντα

 • Χειρισμός ανυψωτικών μηχανημάτων (επιπλέων προσόν )
 • Φυσική δυναμη
 • Εμπειρία σαν αποθηκάριος
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αγγλική γλώσσα

Παρέχουμε

 • ικανοποιητικός μισθός
 • Παπούτσια εργασίας
 • Στέγαση και μεταφορές (αν χρειάζεται)
 • Πιστοποιητικό (αν χρειάζεται)
 • Ευκαιρία να εξελιχθείς

Υποβάλετε αίτηση σε βήματα

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3

Επικοινωνούμε μαζί σας

Ο συνεννοούμενος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια γενική γνωριμία. Επίσης, θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί σας για συνέντευξη.

Συνέντευξη

Θα συζητήσουμε τις προσόντα, τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία σας για να έχουμε μια καλή εικόνα για εσάς ως επαγγελματία.

Ταίριασμα

Κάνουμε το ταίριασμα με το αίτημα του πελάτη και συζητούμε την ημερομηνία έναρξης!

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση; Στη συνέχεια, εφαρμόστε αμέσως!

Ισχύουν

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προσλήψεων Rosica Ghini

(+357) 99 46 45 84