Βαφέας

The Netherlands  Πλήρης απασχόληση  32-40 ώρα  Τεχνικές 
€ 16,00
32-40 Ωρες την εβδομάδα
 • Κατοικία
 • Μεταφορά
 • Ασφάλιση υγείας
Ισχύουν

Η N2 People άρχισε πρόσφατα να αναζητά Βαφέας.

Βαφέας   

Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή ρύθμιση και εγκατάσταση βαφής πούδρας (με το ρομπότ ή χειροκίνητα), τον καθημερινό έλεγχο την προεπεξεργασία και τη  σωστή λειτουργία της γραμμή επικάλυψης βαφής πούδρας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Τα προϊόντα λαμαρίνας είναι κατασκευασμένα από χάλυβα και μπορεί να είναι οτιδήποτε: τοίχοι, συρτάρια, βιβλιοθήκες, διαχωριστικά κ.λπ. Αυτά κρέμονται σε τροχιά μεταφοράς, μετά τον οποίο καθαρίζονται και επεξεργάζονται με φωσφίωση σιδήρου.

Αυτή η διαδικασία παρακολουθείται  από τον Χειριστή Στη συνέχεια, τα προϊόντα στεγνώνουν και είναι έτοιμα για σκόνη. Αυτό γίνεται με κρουστικό μηχάνημα , ανάλογα με τα προϊόντα η διεργασία γίνεται και χειροκίνητα  .Τα προϊόντα ψήνονται και αφού γίνει έλεγχος ποιότητας ,στη συνέχεια, τα προϊόντα συσκευάζονται και σαρώνονται  

Αν γνωρίζεται από  ποιότητα, προσέχετε τη λεπτομέρεια και είστε οργανωτικός χαρακτήρας . Ως χειριστής μπορεί επίσης να χρειαστεί να επέμβεις και για άλλες δραστηριότητες παραγωγής, όπως ανάρτηση προϊόντων, αποσυσκευασία και συσκευασία καθώς και τη σάρωση των προϊόντων. Αυτή η εργασία εκτελείται με  ημερήσιες βάρδιες, αλλά πρέπει επίσης να έχετε την ευχέρεια  να εργαστείτε σε διπλή  βάρδια.

Προσόντα

 • Να εχεις συμπληρώσει την βασική εκπαίδευση η να είσαι πρόθυμος να μάθεις
 • Εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές θα θεωρηθεί επιπλέων προσόν
 • We are looking for someone who is quality conscious and has technical insight in the powder coating process.

Προσφέρουμε

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 14€/h
 • Απασχόληση 32 ώρες  / 40 ώρες την εβδομάδα
 • Στέγαση αν χρειαστεί
 • Εταιρικό αυτοκίνητο αν χρειαστεί
 • Ασφάλεια υγείας
 • Ευκαιρία ανέλιξης

Υποβάλετε αίτηση σε βήματα

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3

Επικοινωνούμε μαζί σας

Ο συνεννοούμενος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια γενική γνωριμία. Επίσης, θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί σας για συνέντευξη.

Συνέντευξη

Θα συζητήσουμε τις προσόντα, τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία σας για να έχουμε μια καλή εικόνα για εσάς ως επαγγελματία.

Ταίριασμα

Κάνουμε το ταίριασμα με το αίτημα του πελάτη και συζητούμε την ημερομηνία έναρξης!

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση; Στη συνέχεια, εφαρμόστε αμέσως!

Ισχύουν

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προσλήψεων Rosica Ghini

(+357) 99 46 45 84