Οδηγός Ανυψωτικού μηχανήματος

Venlo  Πλήρης απασχόληση  40 ώρα  Επιμελητεία 
€11,43 - €12,23
40 Ωρες την εβδομάδα
 • Κατοικία
 • Μεταφορά
 • Ασφάλιση υγείας
Ισχύουν

Η N2 People άρχισε πρόσφατα να αναζητά Οδηγός Ανυψωτικού μηχανήματος.

Οδηγός Ανυψωτικού μηχανήματος

Έχεις εμπειρία η κάποιο πιστοποιητικό?

Τότε έχουμε την κατάλληλη δουλεία για σένα

Εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Γεωργίας  αναζητά έμπειρους οδηγούς ανυψωτικού μηχανήματος.

Μετά την παραλαβή των προϊόντων ,τα προϊόντα θα μεταφέρονται μέσα στην αποθήκη, βασική προϋπόθεση για τη θέση  η εμπειρία ,το  πιστοποιητικό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

 

Παρέχουμε:

 • ικανοποιητικός μισθός
 • Παπούτσια εργασίας
 • Στέγαση και μεταφορές (αν χρειάζεται)
 • Πιστοποιητικό (αν χρειάζεται)
 • Ευκαιρία να εξελιχθείς

 

Απαιτούμενα προσόντα

 • εμπειρία
 • πιστοποιητικό (επιπλέων προσόν )
 • Αγγλικά
 • ευχέρεια εργασίας σε σύστημα βάρδιας

Υποβάλετε αίτηση σε βήματα

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3

Επικοινωνούμε μαζί σας

Ο συνεννοούμενος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια γενική γνωριμία. Επίσης, θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί σας για συνέντευξη.

Συνέντευξη

Θα συζητήσουμε τις προσόντα, τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία σας για να έχουμε μια καλή εικόνα για εσάς ως επαγγελματία.

Ταίριασμα

Κάνουμε το ταίριασμα με το αίτημα του πελάτη και συζητούμε την ημερομηνία έναρξης!

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση; Στη συνέχεια, εφαρμόστε αμέσως!

Ισχύουν

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προσλήψεων Rosica Ghini

(+357) 99 46 45 84