Οδηγός ανυψωτικού (reachtruck)

Venlo  Πλήρης απασχόληση  40 ώρα  Επιμελητεία 
€11,43 - €12,23
40 Ωρες την εβδομάδα
 • Κατοικία
 • Μεταφορά
 • Ασφάλιση υγείας
Ισχύουν

Η N2 People άρχισε πρόσφατα να αναζητά Οδηγός ανυψωτικού (reachtruck).

Οδηγός ανυψωτικού (Reachtruck)

Αν έχεις την εμπειρία σαν χειρίστης τότε έχουμε την κατάλληλη θέση για σένα,

Ψάχνουμε οδηγό ,Για πελάτη μας που ασχολείται με  αγροτικά προϊόντα στην κατηγορία των φρούτων και λαχανικών, Θα εργαστείς στο τμήμα όπου τα προϊόντα φτάνουν και θα μεταφέρονται μέσα στην αποθήκη .

Η εμπειρία είναι βασικό προσόν για τη θέση ! 

Παρέχουμε:

 • ικανοποιητικός μισθός
 • Παπούτσια εργασίας(αν χρειάζεται)
 • Στέγαση και μεταφορές (αν χρειάζεται)
 • Ευκαιρία να εξελιχθείς

Προσόντα

 • Εμπειρία
 • Πιστοποιητικό(επιπλέων προσόν)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια εργασίας σε σύστημα βάρδιας

Υποβάλετε αίτηση σε βήματα

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3

Επικοινωνούμε μαζί σας

Ο συνεννοούμενος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια γενική γνωριμία. Επίσης, θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί σας για συνέντευξη.

Συνέντευξη

Θα συζητήσουμε τις προσόντα, τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία σας για να έχουμε μια καλή εικόνα για εσάς ως επαγγελματία.

Ταίριασμα

Κάνουμε το ταίριασμα με το αίτημα του πελάτη και συζητούμε την ημερομηνία έναρξης!

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση; Στη συνέχεια, εφαρμόστε αμέσως!

Ισχύουν

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προσλήψεων Rosica Ghini

(+357) 99 46 45 84