Χειρίστης cnc operator

Venray  Πλήρης απασχόληση  38-40 ώρα  Τεχνικές 
€12,95
38-40 Ωρες την εβδομάδα
 • Κατοικία
 • Μεταφορά
 • Ασφάλιση υγείας
Ισχύουν

Η N2 People άρχισε πρόσφατα να αναζητά Χειρίστης cnc operator.

Χειρίστης CNC Operator

Είσαι έμπειρος χειρίστης? Τότε έχουμε την κατάλληλη θέση για σένα

Σαν χειριστής είσαι υπεύθυνος να μεταφέρεις της σωστές μετρήσεις στο μηχάνημα  και να βεβαιωθείς ότι όλα λειτουργούν σωστά  ,καλές επικοινωνιακές ικανότητες γιατί το ομαδικό πνεύμα είναι σημαντικό σε αυτή τη δουλεία.

Προσόντα

 • Πολύ καλά Αγγλικά
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Εμπειρία χειρισμού CNC
 • Δεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων CNC και εργαλείων, καθώς και εργαλεία μέτρησης ακριβείας

Παρέχουμε:

 • ικανοποιητικός μισθός
 • Παπούτσια εργασίας       
 • Στέγαση και μεταφορές (αν χρειάζεται)       
 • Πιστοποιητικό (αν χρειάζεται)        
 • Ευκαιρία να εξελιχθείς

Υποβάλετε αίτηση σε βήματα

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3

Επικοινωνούμε μαζί σας

Ο συνεννοούμενος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για μια γενική γνωριμία. Επίσης, θα προγραμματίσει συνάντηση μαζί σας για συνέντευξη.

Συνέντευξη

Θα συζητήσουμε τις προσόντα, τις δεξιότητες και την εργασιακή εμπειρία σας για να έχουμε μια καλή εικόνα για εσάς ως επαγγελματία.

Ταίριασμα

Κάνουμε το ταίριασμα με το αίτημα του πελάτη και συζητούμε την ημερομηνία έναρξης!

Ενδιαφέρεστε για αυτή τη θέση; Στη συνέχεια, εφαρμόστε αμέσως!

Ισχύουν

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προσλήψεων Rosica Ghini

(+357) 99 46 45 84