Bel ons op: +31 (0) 478 76 90 23

Uitzendbranche in het nieuws

04 02 2011
Nieuws

Uitzendbranche in het nieuws

Werkgevers schrikken van dreigingen overheid om bedrijven te sluiten

Minister Kamp pakt ondernemingen die herhaaldelijk uitbuitende uitzenders inhuren

AMSTERDAM / WARSCHAU - Werkgeversorganisaties reageren geschrokken op het voorstel van minister Henk Kamp van Sociale Zaken om bedrijven te sluiten die herhaaldelijk zijn gepakt voor het inhuren van malafide uitzendbureaus. VNO-NCW noemt de maatregel draconisch. Uitzendkoepel ABU vindt het plan 'heel rigide' en de AWVN spreekt van 'een wel heel grote reactie, omdat alle medewerkers dan op straat staan'.

Woensdagavond maakte Kamp bekend dat hij uitzenders die Oost-Europese werknemers uitbuiten, wil aanpakken. Daartoe komt hij met een wettelijke registratieplicht voor uitzendbureaus in het handelsregister. Voorts wil hij wettelijk vastleggen dat de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, gemeenten en de uitzendbranche eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen om malafide situaties op te sporen. Die samenwerking moet onderbetaling, ontduiking van premies en slechte huisvesting van uitzendkrachten tegengaan.

De ABU is 'blij' dat de minister inziet dat een hardere aanpak van uitbuiting nodig is. De koepel voor het uitzendwezen drong al bij Kamps voorganger Donner aan op de verplichte registratie van uitzenders. Volgens de ABU is dat de eerste stap. Daarna moeten uitzendbureaus zich vrijwillig laten certificeren en zo aangeven dat zij zich aan de regels houden. 'Wij willen dat bedrijven die gecertificeerde uitzenders inhuren, straks geen naheffing meer krijgen als er toch iets mis is', aldus de zegsman.

Wie wel blijft werken met een malafide uitzendbureau, moet volgens de ABU wel veel zwaarder worden beboet dan de huidige sanctie van € 8000 per illegaal. Ook VNO-NCW pleit ervoor bedrijven te prikkelen in zee te gaan met een bonafide uitzender door hen te vrijwaren van eventuele naheffingen. AWVN zegt juist dat Kamp de Arbeidsinspectie, dien in Nederland relatief klein is, moet uitbereiden.

De vakcentrales FNV en CNV zijn verheugd over het plan van KAMP. Wel wil de FNV nog verder gaan dan de minister. 'Waarom stelt hij niet voor dat de inhurende bedrijven medeverantwoordelijk worden voor de lonen? Daar zijn ze gevoelig voor. Ze zijn nu alleen nog aansprakelijk voor de belasting en sociale premies. Gedupeerde uitzendkrachten moeten straks bij bedrijven voor achterstallig loon aankloppen. Als hun uitzendbureau verdwijnt', aldus de FNV.

Bron / Copyright: Het financieele dagblad