Zadzwoń do nas: +31 (0) 85 020 08 05
Przygotowanie

Do Holandii

Przygotowanie

Krócej niż 4 miesiące w Holandii

Jeżeli pracują Państwo dla N2 People i przebywają w Holandii krócej niż cztery miesiące, są Państwo „nierezydentami”. Nierezydenci to osoby mieszkające w Holandii krócej niż 4 miesiące, ale mające związki z holenderskimi instytucjami. Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) [rejestracja nierezydentów] rejestruje te osoby w Basisregistratie Personen (BRP) [podstawowym rejestrze osób]. BRP zawiera dane osobowe zarówno rezydentów jak i nierezydentów. Nierezydenci muszą się zgłosić osobiście w celu rejestracji, okazując ważny dowód tożsamości. Muszą także podać swój adres zamieszkania w kraju pochodzenia.

Pozwolenie na pobyt niewymagane
Jeżeli są Państwo obywatelami UE i przebywają w Holandii dłużej niż 3 miesiące, nie potrzebują Państwo pozwolenia na pobyt. Już nie muszą się Państwo zgłaszać także w Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) [urzędzie ds. imigracji i naturalizacji]. Zasady te obowiązują również dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Paszport lub dowód osobisty z kraju Państwa obywatelstwa jest potwierdzeniem legalnego pobytu w Holandii.

Przygotowanie

Dłużej niż 4 miesiące w Holandii

Jeżeli pozostają Państwo w Holandii dłużej niż 4 miesiące, muszą się Państwo zarejestrować w BRP w Państwa gminie. Tam otrzymają też Państwo więcej informacji na temat rejestracji w BRP.

Dokumenty

Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą do Holandii wszystkie oficjalne dokumenty. Aby dokonać rejestracji, N2 People potrzebuje od Państwa następujących dokumentów / danych:

  • Paszport/ dowód osobisty (imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania);
  • Zaświadczenie o niekaralności;
  • Numer konta bankowego;
  • Adres e-mail. Jeżeli nie posiadają Państwo adresu e-mail, prosimy o założenie adresu e-mail. Państwa adres e-mail jest niezbędny do przesyłania Państwa paska wynagrodzeń. Jeżeli sobie Państwo tego zażyczą, możemy przesłać pasek wynagrodzeń także pocztą;
  • Ewentualnie zorgpas [karta ubezpieczenia] (jeżeli nie mają Państwo jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, możemy zawrzeć takie dla Państwa. Patrz także Ubezpieczenie zdrowotne);
  • Ewentualne certyfikaty/ dyplomy związane z zawodem;
  • Ewentualnie prawo jazdy.

Numer BSN/Sofi [numer rejestracji państwowej]

Bez numeru sofi nie mogą Państwo pracować w Holandii. Jeżeli nie mają Państwo jeszcze numeru sofi, mogą Państwo wnioskować o ten numer okazując swój paszport lub dowód osobisty. Pracownik N2 People umówi Państwa i pojedzie z Państwem do biura w Nijmegen lub Venlo. Przy rejestracji osobistej nierezydenci natychmiast otrzymują numer sofi / burgerservicenummer (BSN) oraz odpis zarejestrowanych danych osobowych. Rejestracja jest darmowa. Numer sofi i numer BSN nie różnią się.

 

Dlaczego potrzebuj? numeru sofi?

Władze państwowe używają Państwa burgerservicenummer (BSN) przy przetwarzaniu danych osobowych. Nie potrzebują Państwo zatem żadnych innych numerów poza BSN do kontaktów z władzami. Za pomocą numeru BSN instytucje mogą Państwa na przykład odnaleźć w administracji. BSN zapewnia także wiarygodny przepływ danych pomiędzy organizacjami państwowymi. Poza tym numer ten jest niezbędny dla otwarcia rachunku bankowego, do identyfikacji w razie potrzeby, itd.