Privacy

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.n2People.nl en haar sub-domeinen:
www.N2people-automotive.nl
verder: Website(s)

N2 People BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de GDPR. Onze contactgegevens zijn:

N2 People BV
Mandenmakerstraat 11
5405 BJ Uden 
0031 (0)85 020 08 05 
info@n2people.nl

N2 People BV respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website(s). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de Website(s) en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een contactformulier, werkgever en interesse en een mogelijkheid tot solliciteren.

Voor het gebruik van cookies op onze Website(s), zie ons cookie statement.

Via deze website(s) verzamelde persoonsgegevens worden conform de GDPR verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil N2 People BV u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door N2 People en haar Website(s).

Neem voor vragen gerust contact op via hierboven vermelde contactgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

N2 People verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier, werkgever en interesse of sollicitatieformulier op deze websites. De (bijzondere)persoonsgegevens die u hierbij aan ons verstrekt worden enkel verwerkt voor de doeleinde die redelijkerwijs volgen uit de aard van de formulieren.

Contactformulier

Werkgever en interesse?

Open sollicitatie

Volledige naam

Naam

Aanhef

Emailadres

Telefoonnummer

Voorletters

Reden

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Land

Geslacht

Geboortedatum

Emailadres

Telefoonnummer

Mobielnummer

Opleiding

Functie

Talen

CV

Pasfoto

Cookies van toepassing

Deze websites maken daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze websites en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie policy.

Waarvoor worden de op www.n2people.nl verzamelde persoonsgegevens voor gebruikt?

De persoonsgegevens die wij via onze Website(s) verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of Werkgever en interesse?, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor een Open sollicitatie, nemen wij contact met u op als wij een passende baan voor u vinden.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een open sollicitatie worden uw gegevens 1 jaar bewaard. en dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze periode worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar in identificeerbare vorm bewaard. Uw gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt op servers gevestigd binnen de Europese Unie.

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

N2 People hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

N2 People zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. N2 People zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage in de door N2 People via haar Website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar info@n2People.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt N2 People u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u N2 People verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in juni 2018.

Wanneer N2 People wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail. 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 december 2020.

Cookie beleid

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de websites van N2 People BV. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein naam www.n2people.nl en de sub-domeinen:

  • www.n2people-automotive.nl
  • www.n2espana.com
  • www.n2portugal.com

verder: Website(s)

Zoals de meeste websites, gebruiken ook onze Website(s) technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Door deze kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden opslaan. De Website(s) van N2 People maken alleen gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden.

De cookies die wij op de verschillende Website(s) gebruiken zijn:

Google Analytics

Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de Website(s) kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina.

Google Tag Manager

Met deze cookie worden de tags op de Website(s) beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via social media.

Tawk

Voor onze livechat maken wij gebruik van Tawk.to. Deze tool verwerkt de (persoons)gegevens die u via de live chat met ons deelt. Daarnaast geef Tawk.to ons inzicht over informatie zoals op welke pagina van de website u zich bevind zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Op deze pagina vind uw meer informatie over uw rechten ten opzichte van Tawk, als ook welke gegevens worden verwerkt:
https://www.tawk.to/legal/

Leadgeneratie

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, bijvoorbeeld de bedrijfsnaam van een bezoeker.

Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd. 

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepaling uit dit reglement niet worden nageleefd of dat er anderszins sprake is van een rede tot klagen kunt u zicht wende tot de verantwoordelijke via e-mail: info@n2people.nl. De verantwoordelijke zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw klacht een beslissing nemen en deze beslissing met rede omkleed per e-mail aan u doen toekomen.

Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen via info@n2people.nl.

Dit cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op 2 Maart 2022.